Tuesday, 11 September 2018

National Days for September - 10th September was Sewing Machine Day

  • 10th September - Sewing Machine Day
  • 9th September - Teddy Bear Day

  • 8th September - Clear your desk day
  • 7th September - Beer Lover's Day
  • 6th September - Read a Book Day

  • 5th September - Cheese Pizza Day
  • 4th September - Wildlife Day
  • 3rd September - Skyscraper Day
  • 2nd September - World Coconut Day
  • 1st September - National Beard Day