Thursday, 24 January 2019

Songs for January

  • Elton John - January
  • David Gray - January Rain
  • Disclosure - January
  • Barbara Dickson - January, February
  • Bucks Fizz - January's Gone
  • Tori Amos - Black-Dove (January)
  • Goo Goo Dolls - January Friend
  • Gilbert O'Sullivan - January Girl
  • Pilot - January
  • Bing Crosby - June in January

No comments:

Post a Comment